Atnaujintas paveiktų šalių sąrašas. Izoliacijos pokyčiai laukia atvykstančių iš devynių šalių

Paskelbta 15 kovo, 2021 m., skiltyje Naujienos

Sąrašą šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės, nuo pirmadienio papildys Švedija, Vengrija ir Jordanija, o įprastos izoliacijos sąlygos galios atvykstantiems iš Airijos, Danijos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės, Monako, Terkso ir Kaikoso.

Vadinamajai britiškajai koronaviruso (COVID-19) atmainai paplitus daugelyje Europos Sąjungos šalių, taip pat ir Lietuvoje, nuspręsta taikyti sustiprintas užkrečiamųjų ligų kontrolės priemones tik atvykstantiems iš valstybių, kuriose dominuoja kitos susirūpinimą keliančios koronaviruso atmainos arba stebimas jų plitimas, taip pat atvykstantiems iš valstybių, kuriose stebimas aukštas sergamumo koronavirusine infekcija rodiklis.

Tačiau reaguodama į besikeičiančią epidemiologinę situaciją Europoje ir pasaulyje, Vyriausybė šią savaitę įpareigojo visus keliautojus, kurie atvyksta į Lietuvą tarptautiniais vežėjų maršrutais, turėti ne anksčiau kaip prieš 72 val. atlikto COVID-19 tyrimo neigiamą rezultatą. Keleiviai, nepateikę tai įrodančio dokumento, neturi būti įleidžiami į transporto priemonę. Be anksčiau numatytų išimčių, šis reikalavimas nuo pirmadienio nebus taikomas oficialių delegacijų nariams.

Atnaujinus paveiktų šalių nustatymo tvarką, griežtesni ribojimai nuo šiol bus taikomi atvykstantiems iš valstybių, kuriose plinta koronaviruso braziliškoji (P.1) arba Pietų Afrikos Respublikos (B.1.351 arba 501Y.V2) atmainos. Sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės taip pat galios atvykstantiems iš šalių bei regionų, kur 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų yra lygus arba viršija 500. Šis rodiklis nustatomas pagal Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenis.

COVID-19 PAVEIKTŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS:

Užsieniečiams atvykimo į Lietuvą išimtys yra nustatytos Vyriausybės nutarime dėl karantino paskelbimo (Nr. 1226, p. 2.1.2.), kitais atvejais asmenys iš užsienio gali atvykti tik atskiros valdymo srities ministro leidimu.

Eil. nr. Šalis (teritorija) Reikalavimai atvykstantiems
Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės
1 Bahreino Karalystė Prieš atvykstant į Lietuvą privaloma užpildytą anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte.

Pasienio darbuotojai, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos ir kitos Europos Sąjungos valstybės sieną asmenys – vykstantieji darbo reikalais, mokiniai, studentai ir stažuotojai – turi turėti ne seniau nei prieš 7 dienas prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvą atliktą tyrimą COVID-19 nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą, jei vyksta savo transportu.

Privalomas tyrimas dėl COVID-19 (PGR arba antigeno testas iš nosiaryklės)

Tyrimas dėl COVID-19 turi būti atliktas ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą ir gautas neigiamas atsakymas, kurį prieš kelionę privaloma pateikti vežėjui. Testą dėl COVID-19 bus privaloma turėti asmenims nuo 16 metų amžiaus imtinai.

Išimtis taikoma keliaujantiems savo transporto priemone asmenims, kurie turi turėti ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą atlikto tyrimo gautą neigiamą atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo turi registruotis ir atlikti tyrimą Lietuvoje.

 

Privaloma 10 dienų izoliacija. Galioja griežtesnės izoliacijos sąlygos:

 • negalima išeiti pasivaikščioti į lauką;
 • negalima izoliuotis viename bute arba name kartu su nekeliavusiais šeimos nariais. Jei asmuo izoliuojasi su artimaisiais, tuomet izoliuotis tam pačiam laikui (nedarbingumas neišduodamas) reikia ir kartu gyvenantiems;
 • būtina laikytis kitų izoliacijos reikalavimų.

Izoliacijos laiką galima sutrumpinti ne anksčiau kaip 7-ą izoliacijos dieną savo lėšomis atlikus COVID-19 (PGR) tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą.

Asmenims, kuriems buvo sutrumpinta izoliacija arba yra taikomos izoliacijos išimtys, 14 dienų nuo atvykimo į Lietuvą dienos reikės riboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, išlieka reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones, taip pat laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 prevencijos priemonių.

Izoliacijos vietą, gavus NVSC leidimą, galima palikti vykstant į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių ją turi pakeisti.

Izoliacijos vietą, informavus NVSC, galima palikti:

 • organizuojant artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šermenyse/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;
 • vykstant į gydymo įstaigą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės dėl COVID-19 tyrimo;
 • vykstant į gydymo įstaigą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti (informuoti nereikia, kai asmeniui reikalinga skubi pagalba);
 • vežant savimi negalintį pasirūpinti asmenį į gydymo įstaigą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;
 • aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalui, vykstantiems į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas;
 • asmenims, turintiems nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu ar teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;
 • asmenims, gyvenantiems ar dirbantiems užsienyje ar kai būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais.

Izoliacijos vietą galima palikti be NVSC informavimo:

 • iš anksto užsiregistravus Karštąja COVID-19 linija telefono numeriu 1808 arba užregistravus NVSC nuvykti į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės dėl COVID-19 ištyrimo ar nuvežant ten savimi pasirūpinti negalintį asmenį;
 • sąraše nurodytų kategorijų darbuotojams, kurių kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu, galima palikti izoliavimo vietą ir  darbo metu nuvykti į darbo ar verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą.

Neleidžiama palikti izoliacijos vietos, norint dalyvauti savo vestuvėse.

2. Brazilijos Federacinė Respublika
3. Čekijos Respublika
4. Estijos Respublika
5. Izraelio Valstybė
6. Jordanijos Hašimitų Karalystė
7. Juodkalnija
8. Libano Respublika
9. Maltos Respublika
10. Pietų Afrikos Respublika
11. San Marino Respublika
12. Serbijos Respublika
13. Seišelių Respublika
14. Slovakijos Respublika
15. Slovėnijos Respublika
16. Švedijos Karalystė
17. Vengrijos Respublika
Europos ekonominės erdvės šalys Prieš atvykstant į Lietuvą privaloma užpildyti anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte.

Pasienio darbuotojai, kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos ir kitos ES valstybės sieną, asmenys, vykstantys darbo reikalais, mokiniai, studentai ir stažuotojai, turi turėti ne seniau nei prieš 7 dienas prieš grįždami ar atvykdami į Lietuvą atliktą tyrimą dėl COVID-19 ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą, jei vyksta savo transportu.

Privalomas tyrimas dėl COVID-19 (PGR arba antigeno testas iš nosiaryklės)

 

Tyrimas dėl COVID-19 turi būti atliktas ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą ir gautas neigiamas atsakymas, kurį prieš kelionę privaloma pateikti vežėjui. Testą dėl COVID-19 bus privaloma turėti asmenims nuo 16 metų imtinai.

Išimtis taikoma keliaujantiems savo transporto priemone asmenims, kurie turi turėti ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą atlikto tyrimo gautą neigiamą atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo turi registruotis ir atlikti tyrimą Lietuvoje.

 

Privaloma 10 dienų izoliacija:

 • galima pasivaikščioti lauke, bet nenutolti toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose;
 • gyvenant su kitais asmenimis reikia izoliuotis atskirame kambaryje, tačiau kartu gyvenantiems asmenims izoliuotis nereikia;
 • būtina laikytis kitų izoliacijos reikalavimų.

Izoliacijos laiką galima sutrumpinti ne anksčiau kaip 7-ą izoliacijos dieną savo lėšomis atlikus COVID-19 (PGR) tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą.

Asmenims, kuriems buvo sutrumpinta izoliacija arba yra taikomos izoliacijos išimtys, 14 dienų nuo atvykimo į Lietuvą reikės riboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, išlieka reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones, taip pat laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 prevencijos priemonių.

Izoliacijos vietą, gavus NVSC leidimą, galima palikti vykstant į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių ją turi pakeisti.

Izoliacijos vietą galima palikti be NVSC informavimo:

 • organizuojant artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šermenyse/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;
 • vykstant į gydymo įstaigą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės dėl COVID-19 tyrimo;
 • vykstant į gydymo įstaigą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;
 • vežant savimi negalintį pasirūpinti asmenį į gydymo įstaigą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;
 • asmenis, kurie turi vykti į teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;
 • asmenims, kurie turi dalyvauti savo vestuvėse;
 • aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalui, vykstančiam į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas;
 • sąraše nurodytų kategorijų darbuotojams,  kurių kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu (trečiųjų šalių piliečiams,  atvykstantiems į Lietuvos Respubliką darbo funkcijų vykdymui atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu), galima palikti izoliavimo vietą ir darbo metu nuvykti į darbo ar verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą;
 • asmenims, turintiems nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu ar teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;
 • iš anksto užsiregistravus Karštąja COVID-19 linija telefono numeriu 1808 arba užregistravus NVSC nuvykti į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės dėl COVID-19 ištyrimo ar nuvežant ten savimi pasirūpinti negalintį asmenį;
 • asmenims, vykstantiems į savo vestuves.

Išvykti iš Lietuvos ir palikti izoliacijos vietą nepraėjus izoliavimo laikotarpiui informavus NVSC galima asmenims, gyvenantiems ar dirbantiems užsienyje ar kai būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais.

 

1. Airija
2. Austrijos Respublika
3. Belgijos Karalystė
4. Bulgarijos Respublika
5. Danijos Karalystė
6. Graikijos Respublika
7. Islandijos Respublika
8. Ispanijos Karalystė
9. Italijos Respublika
10. Kipro Respublika
11. Kroatijos Respublika
12. Latvijos Respublika
13. Lenkijos Respublika
14. Lichtenšteino Kunigaikštystė
15. Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
16. Nyderlandų Karalystė
17. Norvegijos Karalystė
18. Prancūzijos Respublika
19. Portugalijos Respublika
20. Rumunija
21. Suomijos Respublika
22. Šveicarijos Konfederacija
23. Vokietijos Federacinė Respublika
Kitos šalys
1. Afganistano Islamo Respublika
2. Albanijos Respublika
3. Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika
4. Amerikos Samoa*
5. Andoros Kunigaikštystė
6. Angolos Respublika
7. Antigva ir Barbuda
8. Argentinos Respublika
9. Armėnijos Respublika
10. Aruba*
11. Australija
12. Azerbaidžano Respublika
13. Bahamų Sandrauga
14. Baltarusijos Respublika
15. Bangladešo Liaudies Respublika
16. Barbadosas
17. Belizas
18. Benino Respublika
19. Bermuda*
20. Bisau Gvinėjos Respublika
21. Bolivijos Daugiatautė Valstybė
22. Bosnija ir Hercegovina
23. Botsvanos Respublika
24. Brunėjaus Darusalamas
25. Burkina Fasas
26. Burundžio Respublika
27. Butano Karalystė
28. Centrinė Afrikos Respublika
29. Čado Respublika
30. Čilės Respublika
31. Dominikos Sandrauga
32. Dominikos Respublika
33. Dramblio Kaulo Kranto Respublika
34. Džibučio Respublika
35. Egipto Arabų Respublika
36. Ekvadoro Respublika
37. Eritrėjos Valstybė
38. Esvatinio Karalystė
39. Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika
40. Fidžio Respublika
41. Filipinų Respublika
42. Gabono Respublika
43. Gajanos Respublika
44. Gambijos Respublika
45. Ganos Respublika
46. Gibraltaras*
47. Grenada
48. Guamas*
49. Gvadelupa*
50. Gvatemalos Respublika
51. Gvinėjos Respublika
52. Haičio Respublika
53. Hondūro Respublika
54. Indijos Respublika
55. Indonezijos Respublika
56. Irako Respublika
57. Irano Islamo Respublika
58. Jamaika
59. Japonija
60. Jemeno Respublika
61. Jungtinės Amerikos Valstijos
62. Jungtiniai Arabų Emyratai
63. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė
64. Kaimanų salos
65. Kalėdų sala
66. Kambodžos Karalystė
67. Kamerūno Respublika
68. Kanada
69. Kataro Valstybė
70. Kazachstano Respublika
71. Kenijos Respublika
72. Kinijos Liaudies Respublika
73. Kirgizijos Respublika
74. Kiurasao*
75. Kolumbijos Respublika
76. Komorų Sąjunga
77. Kongo Demokratinė Respublika
78. Kongo Respublika
79. Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika
80. Korėjos Respublika
81. Kosta Rikos Respublika
82. Kubos Respublika
83. Kuko salos*
84. Kuveito Valstybė
85. Laoso Liaudies Demokratinė Respublika
86. Lesoto Karalystė
87. Liberijos Respublika
88. Libijos Valstybė
89. Madagaskaro Demokratinė Respublika
90. Malaizija
91. Malavio Respublika
92. Maldyvų Respublika
93. Malio Respublika
94. Maroko Karalystė
95. Maršalo Salų Respublika
96. Martinika*
97. Mauricijaus Respublika
98. Mauritanijos Islamo Respublika
99. Meksikos Jungtinės Valstijos
100. Mianmaro Sąjungos Respublika
101. Mikronezijos Federacinės Valstijos
102. Moldovos Respublika
103. Monako Kunigaikštystė
104. Mongolija
105. Montseratas*
106. Mozambiko Respublika
107. Namibijos Respublika
108. Naujoji Zelandija
109. Nauru Respublika
110. Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika
111. Nigerijos Federacinė Respublika
112. Nigerio Respublika
113. Nikaragvos Respublika
114. Omano Sultonatas
115. Pakistano Islamo Respublika
116. Palestina*
117. Panamos Respublika
118. Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė
119. Paragvajaus Respublika
120. Peru Respublika
121. Pietų Sudano Respublika
122. Prancūzijos Polinezija*
123. Puerto Riko Sandrauga*
124. Pusiaujo Gvinėjos Respublika
125. Reunjonas*
126. Ruandos Respublika
127. Rusijos Federacija
128. Sakartvelas
129. Saliamono salos
130. Salvadoro Respublika
131. Samoa Nepriklausomoji Valstybė
132. San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika
133. Saudo Arabijos Karalystė
134. Senegalo Respublika
135. Sent Kitsas ir Nevis
136. Sent Lusija
137. Sent Vinsentas ir Grenadinai
138. Siera Leonės Respublika
139. Singapūro Respublika
140. Sirijos Arabų Respublika
141. Somalio Federacinė Respublika
142. Sudano Respublika
143. Surinamo Respublika
144. Šiaurės Makedonijos Respublika
145. Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika
146. Šventasis Sostas (Vatikano Miesto Valstybė)
147. Tadžikistano Respublika
148. Tailando Karalystė
149. Tanzanijos Jungtinė Respublika
150. Terksas ir Kaikosas*
151. Togo Respublika
152. Tongos Karalystė
153. Trinidado ir Tobago Respublika
154. Tuniso Respublika
155. Turkijos Respublika
156. Turkmėnistanas
157. Tuvalu
158. Ugandos Respublika
159. Ukraina
160. Urugvajaus Rytų Respublika
161. Uzbekistano Respublika
162. Vanuatu Respublika
163. Venesuelos Bolivaro Respublika
164. Vietnamo Socialistinė Respublika
165. Zambijos Respublika
166. Zimbabvės Respublika
167. Žaliojo Kyšulio Respublika

* Teritorijos, neturinčios valstybės statuso

IŠIMTYS DĖL IZOLIACIJOS
Numatytos išimtys, kai reikalavimas dėl izoliacijos yra netaikomas, tačiau tyrimas dėl COVID-19 yra privalomas asmenims, kai jų kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu
 • asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, diplomatams;
 • NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;
 • pareigūnams, vykdantiems ekstradicijos, asmenų perdavimo ar perėmimo užduotis;
 • užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu;
 • sveikatos priežiūros specialistams;
 • pasienio darbuotojams, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantiems Lietuvos ir kitos ES valstybės sieną asmenims, vykstantiems darbo reikalais, mokiniams, studentams ir stažuotojams;
 • jūrininkams, kurie nedalyvauja vykdant tarptautinius pervežimus;
 • aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, dalyvaujantiems tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės dėl COVID-19 pandemijos valdymo;
 • iš Baltarusijos grįžusiems Lietuvos piliečiams – mokytojams, vykdantiems lituanistinį švietimą mokyklose Baltarusijoje bei dvasininkams, vykdantiems sielovadinį darbą Baltarusijoje.
Išimtys, kai į Lietuvą atvykstantiems asmenims reikalavimas dėl izoliacijos ir testo nėra taikomas
 • tranzitu per Lietuvą vykstantiems asmenims, kai Lietuvoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.). Ši išimtis taikoma, kai kelionės tikslas nebūtinai susijęs su darbo funkcijų vykdymu;
 • asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą apie tai, kad asmuo persirgo koronavirusu, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu COVID-19 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 90 dienų iki grįžimo ar atvykimo į Lietuvą. Gydymo įstaigos dokumento nereikia, jei asmeniui COVID-19 diagnozuotas Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje, jei grįžtama į Lietuvą savo transportu. Ši išimtis taikoma, kai kelionės tikslas nebūtinai susijęs su darbo funkcijų vykdymu;
 • asmenims, turintiems gydymo įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmuo buvo pilnai paskiepytas COVID-19 vakcina, registruota Europos Sąjungos vaistinių preparatų registre pagal skiepijimo schemą;
 • oficialių delegacijų nariams, tiek keliaujant vežėjų transportu, tiek kitais būdais;
 • tyrimo dėl COVID-19 rezultatai bei vakcinaciją ar persirgimą įrodantys dokumentai turi būti pateikti viena iš Europos sąjungos oficialių kalbų.
Išimtys, kai reikalavimas dėl testo netaikomas, tačiau izoliacija yra privaloma
 • asmenims iki 16 metų;
 • ekipažų ir įgulų nariams:
 • kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, kai jie atvyksta į Lietuvą keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu;
 • kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, kai jie atvyksta į Lietuvą kitais būdais, o ne keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu.

 

Atvykstantiems ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvą iki išvykimo iš jos dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų nuo grįžimo ar atvykimo į Lietuvą dienos. Kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti nelikdami Lietuvoje ar vyksta tranzitu per Lietuvą – izoliacija netaikoma.

 

SAM Spaudos tarnyba