Atmintinė dėl duomenų apie kitoje šalyje asmeniui atliktą skiepijimą COVID-19 vakcina ar persirgimą COVID-19 liga pateikimo į ESPBI IS

Paskelbta 7 rugsėjo, 2021 m., skiltyje COVID-19, Pranešimai

Reglamentavimas: tvarka, kuri numato duomenų apie kitoje šalyje asmeniui atliktą skiepijimą COVID-19 vakcina ar persirgimą COVID-19 liga pateikimą į ESPBI IS, yra reglamentuota Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualūs pakeitimai įsigaliojo nuo 2021 m. rugsėjo 6 d.

Kokie duomenys gali būti pateikiami į e. sveikatą?
• Duomenys apie atliktą skiepijimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina
• Duomenys apie persirgimą COVID-19 liga, kai persirgimas yra dokumentuotas teigiamu PGR tyrimo rezultatu;

Kokie vakcinacijos įrašai gali būti pateikti į ESPBI IS priklausomai nuo vakcinos pavadinimo?
Į ESPBI IS gali būti pateikti tik tie vakcinacijos faktai, kai asmuo buvo paskiepytas vakcina, kuri yra registruota Bendrijos vaistinių preparatų registre:
• Comirnaty (kitose šalyse suteiktas pavadinimas Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine)
• Spikevax (anksčiau suteiktas pavadinimas COVID-19 Vaccine Moderna)
• Vaxzevria (anksčiau suteiktas pavadinimas COVID-19 Vaccine AstraZeneca)
• COVID-19 Vaccine Janssen

Kokie duomenys turi būti pateikiami į ESPBI IS?
Duomenys susiję su atliktu skiepijimu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina:
• COVID-19 vakcinos pavadinimas
• Dozės eilės numeris
• Skiepijimo data
• Šalis, kurioje asmuo paskiepytas
• Dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas
• Dokumento data
• Dokumento numeris (neprivaloma)

Duomenys susiję su persirgimu COVID-19 liga:
• Atlikto tyrimo, kuriuo jam nustatyta COVID-19 liga, tipas
• Rezultatas
• Tyrimo data
• Šalis, kurioje asmeniui buvo atliktas tyrimas
• Dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas
• Dokumento data
• Dokumento numeris (neprivaloma)

Ar privalo būti pateiktas dokumento kopija į ESPBI IS?
Taip. Siekiant užtikrinti duomenų atsekamumą ir pagrįstumą, į ESPBI IS privalo būti pateiktos visų originalių dokumentų skaitmeninės kopijos.

Kaip darbuotojai gali įsitikinti, kad asmens pateikti dokumentai yra tikri?
Rekomenduojame įvertinti, kas yra dokumentą išrašiusi įstaiga, ar dokumentas patvirtintas antspaudu, parašu, ar dokumentas nėra perspausdintas. Rekomenduojame internete ieškoti panašių dokumentų, kuriuos išduoda atitinkamos institucijos.

Kokias ESPBI IS roles turintys darbuotojai gali pateikti duomenis į ESPBI IS?
Duomenis apie užsienyje gautus skiepus ar teigiamus PGR tyrimo rezultatus į ESPBI IS įvedinėti
gali specialistai, turintys roles:
• Sveikatos priežiūros specialistas
• Slaugos ir akušerijos specialistas

Ar pateiktų duomenų pagrindu bus sugeneruotas ES skaitmeninis COVID pažymėjimas ir Galimybių pasas?
Šiuo metu pagal pateiktus duomenis bus sugeneruojamas tik ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. Maksimalus ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sugeneravimo laikas nuo duomenų pateikimo – 1 val. ES skaitmeninis COVID pažymėjimas gali būti naudojamas Lietuvoje vietoj Galimybių paso.

Kaip bus padengiamos išlaidos, susijusios su duomenų pateikimų į ESPBI IS?
Už informacijos įvedimą į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą visoms ASPĮ, skaičiuojant nuo 2021 m. rugsėjo mėn. įskaitytinai, iš
valstybės biudžeto lėšų kas tris mėnesius bus mokama kompensuojamoji suma.
Nustatytas įkainis už vieną įrašą pateiktą:
• darbo dienomis – 1,49 euro
• poilsio ir švenčių dienomis – 2,13 euro