Artėjant javapjūtei

Paskelbta 14 liepos, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Netrukus prasidės javapjūtės darbai laukuose, o kadangi laikosi karšti sausi orai, Skuodo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba įspėja, kad griežtai draudžiama deginti ražienas, nenušienautą ir nesurinktą į kompaktiškas krūvas žolę bei nesurinktus šiaudus.

Dažnai atrodo, kad deginimas – pavasario problema, bet, vyraujant karštiems orams ir prasidėjus javapjūtei, daug kam vis dar kyla noras padegti ir taip susitvarkyti likusius nesurinktus šiaudus bei ražienas. Prisiminkite, kad nesilaikant saugumo reikalavimų ugnis gali išplisti ir tapti nevaldoma, o ugnies sukelti nuostoliai gali būti nesusiskaičiuojami. Tokių gaisrų metu ugnis neretai persimeta į miškus, durpynus, sodybas, ūkinius pastatus.

Draudžiama surinktus (sugrėbtus) augalus, jų dalis ar krūvas deginti miškų gaisrams kilti palankiomis dienomis, tai yra esant IV–V klasės miškų gaisringumui (šias sąlygas nustato Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, jas skelbia žiniasklaida).

Draudžiama surinktus (sugrėbtus) augalus, jų dalis ar krūvas deginti miške, aukštapelkėse, durpingose vietose ar vietovėse, esančiose arčiau kaip 50 metrų nuo miško, aukštapelkės ar durpingos vietos, taip pat miestuose ir miesteliuose (išskyrus laužų kūrenimą laužų kūrenimui nustatytose vietose).

Draudžiama kartu (ar atskirai) su surinktais (sugrėbtais) augalais ar jų dalimis deginti bet kokias buitines, pramonines ir kitas atliekas, išskyrus atvejus, kai deginama mediena neapdorota jokiomis cheminėmis medžiagomis (dažais, lakais, klijais, impregnuojančiomis medžiagomis ir t. t.).

Kai sugrėbtų (surinktų) augalų, jų dalių vieno deginimo metu deginamas kiekis viršija 5 m3 tūrio arba deginama iškart keliose vietose, apie deginimo vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 1 valandą telefonu privaloma pranešti artimiausiam Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniui ir (ar) atitinkamos miškų urėdijos padaliniui (girininkijai).

Taip pat primename, kad žemės ūkio technika turi būti aprūpinta pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Kombainai neretai užsiliepsnoja dėl įvairių gedimų,  dėl ant mechanizmų susikaupusių dulkių, kurias reikia kuo dažniau nuvalyti ar nupūsti. Beje, kombainuose privalo būti ne mažiau kaip 2 ugnies gesintuvai, turintys 4 kilogramus gesinamosios medžiagos ir 1 nedegus audeklas.

Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija