Apie švietimo reformą rajone su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais

Paskelbta 9 balandžio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Balandžio 8 d. įvyko svarbus nuotolinis susitikimas su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene ir ministerijos atstovais. Savivaldybės vadovai, specialistai ir rajono švietimų įstaigų vadovai išsakė savo nuomonę ir pasiūlymus dėl ministerijos pateiktų pasiūlymų dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimo.

    

Ministrė kalbėjo, kad vienas iš ministerijos siekių įdiegti pažangą skatinančią „Tūkstantmečio mokyklų“ programą. Šiuo metu rengiamas programos aprašas, planuojami paramos mokyklai paketai (STEAM laboratorijos, sporto bazių atnaujinimas ir t.t.). Pirmiausia šiose projektuose galės dalyvauti savivaldybės turinčios optimaliausią mokyklų tinklą.

Pagal ministerijos pasiūlymus, rajone ilgainiui turėtų likti dvi gimnazijos: Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija ir Ylakių gimnazija. Pastaroji liktų, nes patenka į pasienio gimnazijų sąrašą.  Mokyklose neturėtų likti jungtinių klasių ir kt. Kaip tvirtina ministerijos atstovai, minėti pakeitimai turėtų mažinti ugdymo rezultatų atskirtį tarp miesto ir rajono mokyklų, gerintų ugdymo kokybę, neformaliojo ugdymo pasiūlą ir pan. Tačiau ministerijos atstovai informuoti, kad tam tikri sprendimai mūsų rajone būtų netinkami. Netgi manoma, kad pertvarkos tiesiogiai gali prisidėti prie rajonų dar didesnės atskirties, kaimų sunaikinimo.

Panaikinus dalį mokyklų, į rajono centrą iš kaimiškų vietovių atvežami mokiniai daug laiko sugaištų tiesiog kelyje. Pablogėtų neformaliojo vaikų švietimo prieinamumas, dalyvavimas įvairiuose mokyklos renginiuose, projektuose ir kitoje popamokinėje veikloje.

Svarbu paminėti, kad, sumažėjus mokykloje klasių komplektų, mažėtų darbo krūviai ir atlyginimai mokytojams – jie būtų priversti ieškotis papildomo, o gal net kito darbo už mokyklos ar net savivaldybės ribų.

Tinklo taisyklių pakeitimai dar aptariami, ieškoma geriausių sprendimų, tad tikimasi, kad ilgainiui  joje atsiras palankesnių sprendimų rajonams.

Taip pat buvo aptarta ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumo Mosėdyje problema.