Apie praėjusių metų pasiekimus, darbus, iššūkius Skuodo rajono policijos komisariato ataskaitoje

Paskelbta 5 kovo, 2021 m., skiltyje Naujienos

Rajono gyventojų saugumu rūpinasi Skuodo rajono policijos komisariato pareigūnai. Džiugu, kad jie savo pareigas vykdo itin atsakingai ir nuoširdžiai. Praėjusių metų pareigūnų darbo rezultatai nuotoliniu būdu vakar pristatyti Savivaldybės vadovams, seniūnijų seniūnams, socialiniams partneriams.

Susitikimo pradžioje pristatytas naujasis Skuodo rajono policijos komisariato viršininkas Kęstutis Bončkus. Jį sveikino Savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė ir Savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius.

Po prisistatymo komisariato viršininkas Kęstutis Bončkus apžvelgė praeitų metų, kurie buvo išskirtiniai, atliktus darbus, iššūkius, vykdytas prevencines programas, plačiau aptarė, kaip sekėsi jas įgyvendinti.

Reikšmingas pasiekiamas – pagal nusikalstamų veikų ištyrimą Klaipėdos apskrityje Skuodo rajono policijos komisariatas yra 3 vietoje. 2020 m. užregistruotos 157 nusikalstamos veikos, iš jų ištirtos 128. Ištyrimo procentinė išraiška yra 84,1 proc. Nusikalstamos veikos dažniausiai fiksuotos dėl smurto artimoje aplinkoje, vairavimo esant neblaiviam, vagysčių. Dėl smurto artimoje aplinkoje gauti 279 pranešimai. Registruotos 23 vagystės, 14 – ištirta.

2020 m., lyginant su praėjusiais metais, pakilo registruojamų pranešimų skaičius apie įvykius. Jų buvo 2 765, didžiausia dalis pranešimų (529 pranešimai) buvo susiję su COVID-19 ligos situacija. Nemažai pranešimų taip pat būta dėl viešosios tvarkos pažeidimų, eismo saugumo. Daugiausia pranešimų užfiksuota rudenį.

Daugiausiai nusikalstamų veikų pranešimų gauta ir jų užfiksuota Skuodo miesto seniūnijoje, mažiausiai – Notėnų seniūnijoje. Policijos pareigūnai akcentavo, kad nemažą dalį Barstyčių seniūnijoje gaunamų pranešimų sudaro pranešimai dėl iš globos namų pabėgusių globotinių, tokių pranešimų gauta 23, pradėti 4 ikiteisminiai tyrimai dėl dingusių be žinios globotinių.

Nusikalstamų veikų 2020 m., lyginant su 2019 m., sumažėjo Skuodo mieste, Skuodo, Mosėdžio, Ylakių, Notėnų seniūnijose, daugiau užfiksuota Aleksandrijos, Šačių ir Barstyčių seniūnijose.

Skuodo rajono policijos pareigūnai, vykdydami judėjimo ribojimų tarp savivaldybių kontrolę, patikrino 11 481 transporto priemonę. Taip pat patikrinti 456 asmenys dėl saviizoliacijos sąlygų laikymosi. Nustatyti 49 administraciniai nusižengimai dėl karantino sąlygų nesilaikymo.

Praėjusiais metais užfiksuoti 1 702 administraciniai nusižengimai, 1 322 KET pažeidimimai ir 380 kitų administracinių nusižengimų. 2020 m. Skuodo rajone nustatyta mažiau administracinių nusižengimų nei 2019 m. Dažniausiai pasitaikantys nusižengimai – smulkios vagystės, neblaivių asmenų pasirodymas viešose vietose.

Eismo saugumui užtikrinti 2020 m. vykdytos 67 prevencinės priemonės. Patikrintos 7 864 transporto priemonės. 212 vairuotojų suteikta pagalba kelyje. Nustatyti 1 303 kelių eismo taisyklių pažeidimai. Dažniausiai pasitaikantys kelių eismo taisyklių pažeidimai yra pėsčiųjų ir dviratininkų daromi pažeidimai (626 pažeidimai) bei kelio ženklų ir ženklinimo taisyklių nesilaikymas (410 pažeidimų).

2020 m. nustatyti 46 asmenys, vairavę transporto priemonę neblaivūs, 15 kartų asmenims taikyta administracinė atsakomybė, 31 – baudžiamoji (nustatytas girtumas virš 1,5 prom.)

2020 m. Skuodo rajone įvyko 74 eismo įvykiai, iš kurių 10 buvo įskaitiniai, t. y. eismo įvykiai, kuriuose buvo sužaloti žmonės. Pagrindinė eismo įvykių priežastis – saugaus greičio nesilaikymas.

45 asmenys įtraukti į rizikos asmenų sąrašą. Vykdytos  289 prevencinės priemonės rizikos asmenų atžvilgiu.

Skuodo rajone veikia 16 „Saugios kaimynystės“ grupių.

Bendruomenės pareigūnai 2020 m. parengė ir kartu su Skuodo rajono savivaldybe įgyvendino 1 prevencinę programą, iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 2 500 eurų. Pareigūnai vykdė 23 prevencines priemones, renginius, organizavo 20 susitikimų su vietos bendruomenėmis, pravedė 21 paskaitą vaikams saugaus elgesio ir saugaus eismo tematika, organizavo teisinių žinių konkursą ,,Temidė“.

Numatyti prioritetai 2021 metams: operatyvus ir kokybiškas reagavimas į įvykius; proaktyvi veikla išaiškinant teisės pažeidimus ir nusikalstamas veikas; prevencinė veikla, orientuota į seniūnijas; sunkių ir labai sunkių nusikaltimų užkardymas ir tyrimas, aktyvi prevencinė veikla užkardant nepilnamečių daromas nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus; kokybiškas policijos pareigūnų bendravimas ir bendradarbiavimas su nukentėjusiais.

Iš pateiktų duomenų matyti, kad Skuodo rajono policijos komisariato pareigūnai dirba profesionaliai, siekia geriausių veiklos rezultatų. Linkima jiems ištvermės ir visuomenės pagarbos.