Analizuojamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos teisinės prielaidos Skuodo rajone

Paskelbta 26 rugpjūčio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Rugpjūčio 26 d. organizuotas darbo grupės, sprendžiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) tinklo Skuodo rajone pertvarkos klausimus, nuotolinis pasitarimas. Susitikimą inicijavo ir jį vedė Savivaldybės meras Petras Pušinskas.

Galimos tinklo reformos teisinės prielaidos: ASPĮ jungimas su kita ASPĮ (reorganizacija), ASPĮ paslaugų struktūros keitimas (organizacinis pertvarkymas), susitarimai tarp ASPĮ dėl paslaugų teikimo užtikrinimo (bendradarbiavimo sutartys). Be šių pertvarkos pasirinkimų, paliekama galimybė rinktis paslaugų teikimo modelį tokį, koks yra dabar, nieko nekeičiant. Reformą inicijuoja Sveikatos apsaugos ministerija.

Šiuo metu būtina kiekvieną siūlomą reformos variantą detaliai išanalizuoti ir nuspręsti, koks pertvarkos būdas rajonui būtų efektyviausias, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Susitikimo pradžioje apžvelgta esama asmens sveikatos priežiūros situacija ir aptartos sveikatos apsaugos problemos, su kuriomis susiduriama rajone.

Buvo pažymėta, kad gyventojų netenkina skubios pagalbos paslaugos, greitoji medicinos pagalba turi didžiulį darbo krūvį, gydytojų konsultantų apsilankymas sveikatos įstaigose nėra reguliarus, rajone trūksta šeimos gydytojų, o čia dirbantys šeimos gydytojai turi dideles darbo apkrovas, atlieka nemažai administracinio darbo funkcijų, nors geriau laiko skirtų tik pacientų gydymui.

Darbo grupės narių sutarimu, dabar būtina orientuotis į tai, kad būtų stiprinamos skubios pagalbos paslaugos ir šeimos gydytojų teikiamos paslaugos.

Vykdant pertvarkas, ypatingai svarbus ir finansavimo klausimas, todėl nuspręsta artimiausiu metu organizuoti kitą susitikimą su Valstybinės ligonių kasos atstovais, kad kiekvienu siūlomu pertvarkos atveju paaiškintų, kokiu principu būtų skiriamos lėšos.

Išsiaiškinus finansavimo tvarkas, bus galima dar išsamiau analizuoti pertvarkos variantus. Kiek vėliau, planuojamas susitikimas su Sveikatos apsaugos viceministre Danguole Jankauskiene.