Akredituotos 25 neformaliojo vaikų švietimo programos: veiklose dalyvaus 539 rajono vaikai

Paskelbta 9 kovo, 2021 m., skiltyje Naujienos

2021 m. sudarytos sąlygos mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui, socializacijai ir gebėjimų ugdymui.

Akredituotos 25 NVŠ programos, kuriose dalyvaus 539 Skuodo rajono vaikai. Suformuotos 39 vaikų grupės skirtingose rajono teritorijose: 17 grupių dirba nuo vasario mėn. nuotoliniu būdu (kai tik atlaisvins karantino suvaržymus, dirbs kontaktiniu būdu), šių grupių veiklos vasarą nevyks; kitos 22 grupės dirbs ir visais vasaros mėnesiais.

13 programų grupių suformuotos Skuodo mieste, veiklose dalyvaus 174 vaikai. Ylakiuose bus vykdomos veiklos 9 grupėse, kuriose savo gebėjimus ugdys 130 vaikų. Mosėdyje suformuotos 8 grupės, 115 vaikų lankys užsiėmimus. Aleksandrijoje 2 grupėse vyks veiklos, paslaugos bus teikiamos 25 vaikams. Taip pat ir Lenkimuose, 2 grupės ir 25 vaikai. Barstyčiuose suformuota 1 grupė iš 15 vaikų. Po vieną grupę suformuota Krakėse, Luknėse, Šaukliuose, Šatėse.

Sudaryta 12 sporto grupių, 6 šokių grupės, 10 STEAM krypties (NVŠ programos, skatinančios gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas) grupės,  6 grupės, skirtos pilietiškumo ugdymui, suformuotos 2 kulinarijos ir 2 menų grupės, 1 teatro grupė.

Minėti užsiėmimai skirti tenkinti mokinių pažinimo, socializacijos, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.