Aiškėja asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos preliminarūs planai

Paskelbta 5 lapkričio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Vakar įvykusiame susitikime pradėjo aiškėti asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos preliminari vizija.

Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – PSPC) direktorius Virginijus Kiguolis informavo, kad gautas raštas iš Sveikatos apsaugos ministerijos raštas, pagal kurį Skuodo PSPC turi pateikti informaciją, numatomus planus dėl pertvarkos. Ministerija gavusi duomenis, pateiks išvadas, ar teikiamas pertvarkos variantas bus tinkamas.

„Šiuo metu planuojama steigti Skuodo bendruomenės sveikatos centrą, kuriame dalis paslaugų bus teikiama sutarčių pagrindu, bendradarbiaujant su kitomis sveikatos, gydymo įstaigomis. Sveikatos įstaigos kitos savaitės pradžioje turi pateikti savo pasiūlymus Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centrui, kokias paslaugas gali teikti ir kokių priemonių joms dar gali reikėti, kad būtų užtikrintas sklandus, kokybiškas tų paslaugų teikimas. Kiekviena įstaiga turi nurodyti, kokiu periodiškumu gali teikti paslaugas“, – kalbėjo savivaldybės meras Petras Pušinskas.

Preliminarus Skuodo bendruomenės sveikatos centro (toliau – centras) bazinis paketas:

Centro teikiamos paslaugos: šeimos gydytojo komandos paslaugos; pirminės ambulatorinės odontologijos paslaugos; slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos (stacionarinės ir ambulatorinės).

Ruošiamasi bendradarbiauti dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų: pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų; gydytoj specialistų konsultacijų; ambulatorinės fizinės medicinos ir reabilitacijos; skubios pagalbos paslaugų; geriatrijos paslaugų; ambulatorinių chirurgijos paslaugų; pediatrijos paslaugų; sveikatos stiprinimo bendruomenėje ir ugdymo įstaigose paslaugų.

Numatomas rezidentų ir jaunųjų gydytojų pritraukimas:

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio įsakymu Nr. V-1080 būtina pritraukti 2 rezidentus šeimos medicinos rezidentūros programai.

Pagal projektą „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ taip pat pritraukti 2 rezidentus šeimos medicinos rezidentūros programai.

Numatoma, kad kitame susitikime turėtų konkrečiau matytis, kokios įstaigos galės teikti reikalingas paslaugas bendradarbiavimo sutarčių pagrindu.

Susitikimo pabaigoje trumpai aptarta greitosios medicinos pagalbos numatoma pertvarka. Sveikatos apsaugos ministerija yra pateikus kelis galimus pertvarkos variantus. Labiau pritariama tam, kad greitosios medicinos pagalbos iškvietimus reguliuotų viena centralizuota įstaiga.