Paramos paraiškų bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą priėmimas

Paslaugos aprašymas

Paslauga teikiama fiziniams asmenims ir juridinių asmenų atstovams norintiems gauti paramą už papildomą bičių maitinimą.
Bičių laikytojas, užsiimantis žemės ūkio produktų pirmine gamyba, kuris Lietuvos Respublikos teritorijoje laiko bites ir yra deklaravęs ne daugiau 150 bičių šeimų, yra įregistravęs LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu, norėdamas gauti paramą už papildomą bičių maitinimą, turi kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamą vietą ir pateikti reikalingus dokumentus paraiškai užpildyti.
Prieš pateikdamas paraišką turi kreiptis į teritorines valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybas pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir užpildyti Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 3 priede nurodyto Pranešimą apie ūkinių gyvūnų bandą formą (forma GŽ-1).
Paramos paraiškų priėmimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu.
Ekologinės gamybos ūkio savininkas, laikantis bites, papildomai pateikia šio ūkio sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.
Bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio ir ekologiško cukraus įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 Eur už bičių šeimą arba ne daugiau kaip 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą  bičių šeimą. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai). Nacionalinė mokėjimo agentūra raštu informuoja bičių laikytoją apie numatomą jam skirti paramą.

Aprašymas klientui

Bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą. Pateikiami šie dokumentai:
1. paraiška;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas;
3. atstovavimą patvirtinantis dokumentas;
4. išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašas (kasos čekių, sąskaitų-faktūrų suvestinė);
5. išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai (kiek buvo patirta išlaidų ir kiek sunaudotą kilogramų maistinių medžiagų);
6. ekologinės gamybos ūkio savininkas, laikantis bites, papildomai pateikia šio ūkio sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.
7. jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.

Reglamentuojantys teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. birželio 8 d. Nr. 3D-375 dėl žemės ūkio ministro 2008 m. m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
  2.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. Nr. 3D-357 Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į  Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresniąją specialistę Daivą Petrauskienę tel. (+370) 602 94232, el.p. [email protected]

Paskelbta: 19 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 2 sausio, 2023