Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ garantijų, kompensavimas

Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ garantijų, kompensavimas

SVARBU. Palūkanų, sumokėtų už kreditus su garantija ir be garantijos, paimtus  nuo 2020 m. liepos 1d., kompensavimą administruoja UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Paraiškos dėl palūkanų kompensavimo turi būti teikiamos UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui. Daugiau informacijos galima rasti tinklapyje https://garfondas.lt/, taip pat informacijos galima teirautis el. paštu [email protected] arba telefonu (8 5) 2608406.

 

Aktualūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio18 d. įsakymas Nr.3D-977 „Dėl Dalies palūkanų sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-977 ,,Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija“, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Aktuali informacija:

Ūkine ir (ar) komercine veikla kaimo vietovėje užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, norėdamas gauti dalies palūkanų kompensaciją, prieš patirdamas investicijas savivaldybei pateikia paraišką. Tinkamos finansuoti investicijos: nekilnojamo turto statybai, jo įsigijimui ar atnaujinimui, su žeme susijusios išlaidos gali būti finansuojamos tik jei neviršija 10 proc. visų finansuoti tinkamų investicinio projekto išlaidų; žemės ūkio technikos įsigijimui; kompiuterinių programinės įrangos įsigijimui; bendrosioms išlaidoms. Lizingu perkantiems pareiškėjams pagalba teikiama žemės ūkio technikos įsigijimui.

Kredito įstaigos Pažymą apie kredito įstaigai sumokėtas palūkanas už investicinius kreditus be UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ garantijos ir (ar)  finansinės nuomos (lizingo) bendrovės Pažymą apie finansinės nuomos (lizingo) bendrovei sumokėtas palūkanas teikiamos savivaldybei vieną kartą per metus iki einamųjų metų spalio 15 d. už einamųjų metų I-III ketvirtį ir prieš tai ėjusių metų IV ketvirtį sumokėtas palūkanas.

Kompensuojama 80 proc. kredito įstaigai ar finansinės nuomos (lizingo) bendrovei sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties ar finansinės nuomos )lizingo) sutarties pasirašymo dienos.

Metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama, negali būti didesnė kaip 4 proc. jeigu metinė palūkanų norma viršija nustatytą didžiausią metinę palūkanų normą, pagalba skaičiuojama nuo nustatytos didžiausios metinės palūkanų normos.

Didžiausia pagalbos suma už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių kredito sutarties ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpį negali viršyti vienam pareiškėjui  už vieną investicinį kreditą:

  • Pirminei žemės ūkio gamybai vykdyti – 30 000 eurų;
  • Gyvulininkystės veiklai vykdyti – 50 000 eurų.

Paraiškos dėl palūkanų, sumokėtų finansų įstaigai už paskolą investicijoms finansuoti arba finansinės nuomos (lizingo) bendrovei už finansine nuoma (lizingu) įsigyjamą turtą be UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ garantijos, kompensacijos išmokėjimo forma.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į  Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresniąją specialistę  Daivą Petrauskienę tel. (8 440) 455 86, el.p. [email protected]

 

Paskelbta: 5 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 10 sausio, 2022