Ūkininkų iniciatyvų skatinimas

Ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės (toliau – Priemonės) tikslas – gerinti ūkininkavimo sąlygas, atnaujinant melioracijos sistemas ir įrengimus, skatinant kaimo gyventojų iniciatyvumą, ugdant partnerystę ir bendruomeniškumą, kuriant patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką rajone.

Priemonės uždaviniai:

1. organizuoti ir finansiškai remti žemdirbių švietėjišką veiklą;

2. gerinti kaimo kelių inžinerinės infrastruktūros, melioracijos statinių techninę būklę;

3. skatinti žemdirbių kooperacijos procesus;

4.  teikti finansinę paramą žemdirbiams nelaimės atvejais.

Programos finansavimo šaltiniai – Skuodo rajono savivaldybės biudžeto ir kitos teisėtai gautos lėšos.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės administravimo tvarkos aprašu nuo nuo einamųjų metų kovo 1 d.  Priemonės dalyviai gali teikti pašymus melioracijos gedimams šalinti (prašymus kartu su žemės sklypo planais teikti Žemės ūkio skyriuje).

Plačiau:  Ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonė

Paskelbta: 30 balandžio, 2020 | Atnaujinta: 7 sausio, 2022