Žemės ūkio ir kaimo plėtros iniciatyvų skatinimas

Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros iniciatyvų skatinimo  programos (toliau – Programa) tikslas – kurti palankias sąlygas kaimo plėtrai, žemės ūkio veiklos modernizavimui ir efektyvinimui Skuodo rajone.

Programos uždaviniai:

 • skatinti Programos dalyvius diegti pažangius ūkininkavimo ir verslo metodus;
 • skatinti Programos dalyvius kurti aukštesnės pridėtinės vertės produktus;
 • skatinti ekologinį ūkininkavimą;
 • skatinti trumpųjų maisto grandinių kūrimą;
 • gerinti melioracijos drenažo sistemų techninę būklę.

Programos lėšos gali būti skiriamos:

 1. Melioracijos drenažo rinktuvų iki 12,5 cm skersmens ir (ar) drenažo sistemų avarinių gedimų šalinimo darbų išlaidų kompensavimui;
 2. Dalyvavimo konferencijose, parodose, kursuose, mokymuose, seminaruose (žemės ūkio klausimais) išlaidų kompensavimui;
 3. Dalyvavimo konferencijose, parodose, kursuose, mokymuose seminaruose, renginiuose, išvykų ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais žemės ūkio klausimais transporto paslaugų įsigijimo išlaidų kompensavimui;
 4. Kaimo vietovėje įsiregistravusių žemės ūkio kooperatyvų, žemdirbius vienijančių nevyriausybinių organizacijų registravimo išlaidų, šių organizacijų įstatų, valdymo organų perregistravimo išlaidų kompensavimui;
 5. Kaimo vietovėje naujai įsikūrusių žemės ūkio kooperatyvų pirmų 5 metų veiklos administracinės, projektų rengimo išlaidų (išskyrus darbo užmokestį) kompensavimui;
 6. Ekologinio ūkio sertifikavimo išlaidų kompensavimui;
 7. Agrocheminių dirvožemio savybių tyrimo išlaidų kompensavimui;
 8. Žemės ūkio produktų perdirbimo metu galutiniam produktui pagaminti reikalingų priemonių, įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimui.
 9. Vietiniams tiekėjams (ūkininkams), einamaisiais metais pasirašiusiems ilgalaikę (ne mažiau 6 mėn.) savo ūkio produkcijos tiekimo sutartį su Skuodo rajono ugdymo, sveikatos priežiūros, globos, slaugos ir kt. įstaigomis finansinei paramai gauti;
 10. Melioracijos sistemų naudotojų asociacijų, žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų, dalyvaujančių Nacionalinių ar Europos Sąjungos remiamuose projektuose, išlaidų daliniam finansavimui.

Išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip prieš 12 mėn.

Prašymą dėl finansavimo skyrimo iš Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros iniciatyvų skatinimo programos lėšų gali teikti:

 • žemės sklypų savininkai ir žemės naudotojai;
 • ūkininkai – žemės ūkio subjektai, įregistravę ūkininko ūkius ar žemės ūkio valdas;
 • žemės ūkio bendrovės;
 • žemės ūkio kooperatyvai;
 • nevyriausybinės organizacijos, vienijančios žemdirbius;
 • žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir fizinių, ir (ar) juridinių asmenų, kurių teisėtais pagrindais valdomos žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) melioracijos sistemomis ribomis, grupė, veikianti pagal tarpusavio jungtinės veiklos sutartį.

Prašymo teikėjai turi būti registruoti ir (ar)  žemės ūkio veiklą vykdyti Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje. Žemės ūkio bendrovės, žemės ūkio kooperatyvai ir nevyriausybinės organizacijos, vienijančios žemdirbius, turi būti registruoti ir veikiantys Skuodo rajono savivaldybėje esančiose kaimo vietovėse.

Prašymai priimami nuo 2024 m. kovo 12 d. iki spalio 30 d.

Prašymai ir susiję dokumentai turi būti pateikiami Programai pateiktų prašymų vertinimo komisijai asmeniškai, per įgaliotą asmenį, atsiunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Prašymai priimami adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas arba el. paštu [email protected]. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens, kurio prašymą teikia, pasirašytą įgaliojimą.

Susipažinti su  Programos lėšų administravimo tvarkos aprašu galite paspaudę šią nuorodą:

Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašas

Prašymo forma

Paskelbta: 30 balandžio, 2020 | Atnaujinta: 12 kovo, 2024