Vicemerė Audronė Pitrėnienė

 

 

Priėmimo laikas iš anksto susitarus: mob. telefonas  8 620 17590

Elektroninis paštas [email protected]

GYVENIMO APRAŠYMAS

1. Gimimo data, vieta: 1958-07-21, Skuodo raj. Lenkimų kaimas
2. Tautybė: Lietuvė
3. Išsilavinimas:
 

Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis universitetinis Klaipėdos universitetas Edukologė 2004
Aukštasis universitetinis Vilniaus pedagoginis universitetas Mokytoja 1984

 

3.1. mokslo laipsnis: Magistras
4. Užsienio kalbų mokėjimas: Rusų, Vokiečių
5. Darbo patirtis:
Darbo pradžia Darbo pabaiga Darbovietė Pareigos
2017 2022 Skuodo vaikų lopšelis-darželis Direktorė
2017 2017 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Sektoriaus vadovė
2012 2016 Lietuvos Respublikos Seimo narė Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė, Švietimo, mokslo ir kultūros ministrė
2010 2012 Skuodo rajono savivaldybė savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
2009 2010 Skuodo rajono Mosėdžio seniūnija Seniūnė
2004 2008 Lietuvos Respublikos Seimo narė Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė
1999 2004 Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija Direktorė
1998 1999 Skuodo rajono Mosėdžio vidurinė mokykla Direktorė
1988 1998 Skuodo rajono Gėsalų pagrindinė mokykla Direktorė
1986 1988 Skuodo rajono Trumplaukės pagrindinė mokykla Direktorė

 

6. Nuolat mokėsi ir kėlė kvalifikaciją įvairiuose kursuose: „Viešojo sektoriaus vadybos aspektai“, „Projektų rengimas ir valdymas“, „Andragogikos pagrindai“, „Elektroninis mokymas“ ir kt. Dalyvavo bendrame projekte, skirtame Skuodo rajono mokykloms, „Musica Magna Čiurlioniui“. Autorė ne vieno projekto: „Mainų programa“, ,,Lyderių laikas“, ,,Lyderių versmė“ ir kt. Koordinavo Skuodo rajono savivaldybės projektą „Lyderių laikas 2“. 2013 m. Briuselyje, Dubline dalyvavo rengiantis Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentinio matmens pirmininkų susitikimui ,,Suvienijusi įvairovę: Europos Sąjungos kalbų ir kultūrų raidos politiniai ir socialiniai aspektai“.skaitė pranešimus konferencijose: ,,Lietuvos švietimas – šalies prioritetas. Jo identifikavimas bei įteisinimo problemos“, „Kultūrinio ugdymo būtinybė ir galimybės: aktualios jungtys“ ir kt.
7. Pomėgiai: Projektų rengimas ir įgyvendinimas, renginių organizavimas ir scenarijų kūrimas. Teatras, knygos, koncertai.
8. Šeiminė padėtis: Ištekėjusi

VEIKLOS SRITYS

1. Turizmo plėtra ir viešieji ryšiai;

2. Kultūros paveldo ir etnokultūros veiklos koordinavimas;

3. Kultūrinės veiklos kuravimas;

4. Švietimo politikos įgyvendinimo koordinavimas;

5. Kūno kultūros ir sporto veiklos koordinavimas;

6. Socialinių programų įgyvendinimo koordinavimas;

7. Jaunimo politikos įgyvendinimo priežiūra ir koordinavimas;

VICEMERO FUNKCIJOS

1. Kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus pareigybės specializacijoje nurodytose srityse.

2. Koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, įgyvendina juridinio asmens dalyvio turtines ir neturtines teises bei pareigas ir atlieka kitas pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas pareigybės specializacijoje nurodytose srityse.

3. Dalyvauja Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose, pasitarimuose.

4. Dalyvauja organizuojant savivaldybės strateginio planavimo procesą, bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padalinių vadovais, jiems įgyvendinant rajono strategiją pareigybės specializacijoje nurodytose srityse, prireikus konsultuoja Savivaldybės administracijos tarnautojus ir darbuotojus švietimo, sporto, kultūros, sveikatos apsaugos, socialinių reikalų klausimais.

5. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Paskelbta: 4 lapkričio, 2018 | Atnaujinta: 15 rugsėjo, 2023