Mero patarėja Daiva Jonušienė

Priėmimo laikas iš anksto susitarus: mob. telefonas  8 601 12 418

Elektroninis paštas [email protected]

 GYVENIMO APRAŠYMAS

1.    Gimimo data, vieta : 1970-01-06, Skuodas.
2. Tautybė –  lietuvė.
3. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis universitetinis Šiaulių universitetas Švietimo vadybos ir socialinės pedagogikos 2004
Aukštasis universitetinis Šiaulių universitetas pradinių klasių mokytojo 1997
Aukštesnysis Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokyklą  ikimokyklinių įstaigų auklėtojo 1992
2014 m. Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykloje įgijo dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją.

3.1. Mokslo laipsnis:  magistras.

3.2. Pedagoginis vardas: mokytoja metodininkė.
4. Užsienio kalbų mokėjimas: rusų.
5.  Darbo patirtis:
Darbo pradžia Darbo pabaiga Darbovietė Pareigos
1988 1989 Skuodo miesto vaikų lopšelis – darželis ,,Saulutė“ auklėtoja
1992 1994 Skuodo rajono Vižančių devynmetė mokykla mokytoja
1994 1999 Skuodo Pranciškaus Žadeikio vidurinė mokykla mokytoja
1999 2002 Skuodo vidurinė mokykla mokytoja
2022 2014 Skuodo pradinė mokykla mokytoja
2014 2023 Skuodo Bartuvos progimnazija mokytoja
 6. Kita veikla: 2015-2024 m. Skuodo rajono savivaldybės tarybos narė, Etikos komisijos pirmininkė, 2018-2024 m. Skuodo rajono savivaldybės šeimos komisijos narė.

7. Kvalifikacijos kėlimas ( kursai, seminarai, mokymai): „Profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai“, „Viešasis pasisakymas ir bendravimas su žiniasklaida“, „Pažangios informacinės kompiuterinės technologijos pamokoje“, „Skaitmeninių įrankių ir metodų naudojimas tradicinėje ir netradicinėje ugdymo aplinkoje“, „Bendravimas, suprantamas visiems“, „Neuromokslai apie socialines ir emocines kompetencijas“, „Microsoft Office 365 – programų paketas moderniam ir efektyviam mokyklos bendruomenės darbui“, „Pedagogų streso valdymo ypatumai“, „Pasirengimas kompetencijų vertinimui ir vadovavimo meistriškumo lavinimas“, „Ryšiai su visuomene: galimybės ir įkvepiantys sprendimai“, „Dr. Edward de Bono (dBT) mąstymą lavinančios strategijos ir jų taikymo galimybės“, „Streso ir įtampos valdymas“, „Taikomosios elgesio analizės principų taikymas ugdymo įstaigoje. Įtraukties svarba ir nauda“, „Lyderio (politiko) įvaizdis kasdien. Etiketas“, „Darbas su socialiniais tinklais“, „Bendravimas su žiniasklaida“, „Vidinė ir išorinė komunikacija“, „Patyčioms NELike“, „Tarybos narių profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai bei priemonės“, „Viešųjų ir privačių interesų derinimas tarybos nario veikloje“, „Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybės tarnyboje, bendravimas su gyventojais“.

8. Pomėgiai: rankdarbiai, šokiai, kelionės, knygos.
9. Šeiminė padėtis: Ištekėjusi.

VEIKLOS SRITYS

1. Stebėsena ir analizė.

2. Viešieji ryšiai.

MERO PATARĖJO FUNKCIJOS

  1. Padeda įgyvendinti mero ir Savivaldybės tarybos suformuotą politiką, teikia merui informaciją ir pasiūlymus dėl Savivaldybės daugumos koalicinės sutarties vykdymo.
  2. Kuria ir palaiko ryšius su Skuodo rajono savivaldybės įstaigomis, valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir visuomene, siekdamas formuoti objektyvią nuomonę apie Skuodo rajono savivaldybės ir mero veiklą.
  3. Mero pavedimu rengia ir analizuoja parengtus Savivaldybės tarybos sprendimus bei teikia rekomendacijas dėl jų įgyvendinimo.
  4. Ruošia mero metinių ataskaitų Savivaldybės tarybai ir gyventojams projektus.
  5. Analizuoja ir teikia siūlymus merui dėl vietos savivaldos principų įgyvendinimo – viešumo, reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę, savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, veiklos skaidrumo ir kitų principų įgyvendinimo.
  6. Koordinuoja Savivaldybėje vykstančius kitų organizacijų inicijuotus renginius, iniciatyvas, kurių partneris yra Skuodo rajono savivaldybė, atstovauja ir dalyvauja jų organizavimo darbo grupėse, taip pat rengiant komunikacijos strategijas.
  7. Dalyvauja dalykiniuose susitikimuose, pasitarimuose, komisijose ir darbo grupėse, teikia merui pasiūlymus ir idėjas rengiant komunikacinius, įvaizdžio planus.
  8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Paskelbta: 6 birželio, 2023 | Atnaujinta: 23 birželio, 2023