Savivaldybės valdomų įmonių valdybos

Asmenys paskirti į savivaldybės valdomų įmonių valdybas atsižvelgiant į jų turimas kompetencijas. Valdyba svarsto ir sprendžia svarbiausius bendrovės ūkinės – finansinės veiklos klausimus. Pagrindinis valdybos uždavinys yra formuoti bendrovės veiklos strategiją, nustatant perspektyvinius prioritetinius jos tikslus ir kartu su administracija organizuoti jų įgyvendinimą. Valdyba sprendžia investavimo, kainų bei valdymo struktūros, kitus svarbius klausimus.

UAB „Skuodo vandenys“ valdybą sudaro:
Ona Malūkienė – paskirta valdybos pirmininke, kadangi geba teikti konsultacijas verslui ir gyventojams verslo kūrimo, vystymo ir kt. klausimais (savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė).
Kristina Simaitienė – paskirta valdybos nare, nes turi kompetencijų finansų valdymo srityje, specializuojasi finansinės apskaitos tvarkyme (savivaldybės finansinės apskaitos skyriaus vedėja).
Lijana Beinoraitė – išrinkta valdybos nare, kadangi atstovauja santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis, konsultuoja teisiniais klausimais (savivaldybės teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja).
Vygintas Pitrėnas – paskirtas valdybos nariu, nes geba kontroliuoti, tikrinti ir priimti atliekamus rangos darbus bei teikiamas paslaugas (savivaldybės statybos, investicijų skyriaus vedėjas).
Nijolė Mackevičienė – išrinkta valdybos nare, kadangi geba atlikti vidaus kontrolės rizikos veiksnių nustatymą, rizikos veiksnių analizę ir vertinimą (savivaldybės biudžeto valdymo skyriaus vedėja).

UAB „Skuodo auobusai“ valdybą sudaro:

Nijolė Mackevičienė – išrinkta valdybos pirmininke, nes geba atlikti vidaus kontrolės rizikos veiksnių nustatymą, rizikos veiksnių analizę ir vertinimą (savivaldybės biudžeto valdymo skyriaus vedėja).
Juzefa Joskaudienė – paskirta valdybos nare, kadangi geba kontroliuoti, tikrinti ir priimti atliekamus rangos darbus bei teikiamas paslaugas.
Kristina Simaitienė – paskirta valdybos nare, nes turi kompetencijų finansų valdymo srityje, specializuojasi finansinės apskaitos tvarkyme (savivaldybės finansinės apskaitos skyriaus vedėja).
Ona Malūkienė – paskirta valdybos pirmininke, kadangi geba teikti konsultacijas verslui ir gyventojams verslo kūrimo, vystymo ir kt. klausimais (savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė).
Lijana Beinoraitė – išrinkta valdybos nare, kadangi atstovauja santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis, konsultuoja teisiniais klausimais (savivaldybės teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja).

UAB „Skuodo šiluma“: 2020 m. balandžio 22 d. Skuodo raj. sav. administracijos Direktoriaus įsakymu Nr. A1-296 šilumos valdyba panaikinta nuo 2020 m. birželio 1 d.

Paskelbta: 19 gruodžio, 2022 | Atnaujinta: 25 sausio, 2023