Aukcionas dėl teisės naudoti žvejybos plotą suteikimo

Paskelbta 11 spalio, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Skuodo skyriaus vedėjo 2015 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 15VĮ-661-(14.15.2.) sudaryta aukciono komisija, kurios pirmininkas
Laimutis Luožys, tel. 8 706 85 811, el. p. [email protected], skelbia atvirą aukcioną dėl teisės naudoti žvejybos plotą Barstyčių tvenkinyje, esančiame Skuodo rajono savivaldybės, Barstyčių
seniūnijos, Laumių kaime.

Daugiau informacijos rasite čia