Slaugos ir pagalbos (priežiūros) išlaidų tikslinė kompensacija

2022-07-12

Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas asmenims, kuriems dėl labai didelių organizmo funkcijos sutrikimų reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra (pagalba) namuose, tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą.

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:

  • asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
  • asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis:
Bazinis dydis Specialusis nuolatinės slaugos poreikis, Eur Specialusis nuolatinės slaugos poreikis, Eur
I lygis II lygis
2,6 reikalinga nuolatinė 8 val. per parą ar ilgesnės trukmės slauga 358,80
1,9 reikalinga nuolatinė 6-7 val. per parą slauga 262,20

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:

  1. asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
  2. asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis:
Bazinis dydis Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, Eur Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, Eur
I lygis II lygis
1,1 reikalinga nuolatinė 4-5 val. per parą kitų asmenų teikiama priežiūra (pagalba) 158,80
0,6 reikalinga nuolatinė ne ilgesnė 3 val. per parą kitų asmenų teikiama priežiūra (pagalba) 82,80

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta sunki ar vidutinė negalia, arba vaikams, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, iki jiems nustatytos negalios termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį:

Bazinis dydis

 

 Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija, Eur
vidutinis neįgalumo lygis sunkus neįgalumo lygis
0,5 69,0
1,00 138,0

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia, iki jiems nustatyto visiškos negalios termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės slaugos poreikį:

Bazinis dydis* Slaugos išlaidų  tikslinė kompensacija, Eur
visiška negalia
2,5 345,00

*tikslinių kompensacijų bazinis dydis yra 138 eurų.

Teisė gauti tikslinę kompensaciją iki negalios, kuri buvo nustatyta iki 2005 m. birželio 30 d., arba specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio, kuris buvo nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d., termino pabaigos išsaugoma šiems asmenims:

  • neįgaliesiems, kuriems nustatytos negalios priežastis „nuo vaikystės“;
  • neįgaliesiems, pripažintiems tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenims, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios, iki jiems sukako 24 metai, padarinių neįgaliais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 26 metai;
  • 60 procentų ir daugiau darbingumo netekusiems asmenims, kuriems specialusis nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka;
  • senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems specialusis nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka.

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainėje www.spis.lt.  galima užsisakyti socialinės paramos paslaugą:

  • slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją

 

Įsidėmėtina tai, kad tikslinė kompensacija bus skiriama ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki prašymo ją skirti gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

 

Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas, I a.:

Vardas, pavardė Pareigos Kabinetas Telefonas Elektroninis paštas
Ramunė Dargienė Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė        103 (8 440) 45578 [email protected]

 

Paskelbta: 18 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 12 liepos, 2022