Slaugos ir pagalbos (priežiūros) išlaidų tikslinė kompensacija

2022-07-12

Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas asmenims, kuriems dėl labai didelių organizmo funkcijos sutrikimų reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra (pagalba) namuose, tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą.

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:

  • asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
  • asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis:
Bazinis dydisSpecialusis nuolatinės slaugos poreikis, EurSpecialusis nuolatinės slaugos poreikis, Eur
I lygisII lygis
2,6reikalinga nuolatinė 8 val. per parą ar ilgesnės trukmės slauga358,80
1,9reikalinga nuolatinė 6-7 val. per parą slauga262,20

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:

  1. asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
  2. asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis:
Bazinis dydisSpecialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, EurSpecialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, Eur
I lygisII lygis
1,1reikalinga nuolatinė 4-5 val. per parą kitų asmenų teikiama priežiūra (pagalba)158,80
0,6reikalinga nuolatinė ne ilgesnė 3 val. per parą kitų asmenų teikiama priežiūra (pagalba)82,80

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta sunki ar vidutinė negalia, arba vaikams, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, iki jiems nustatytos negalios termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį:

Bazinis dydis

 

 Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija, Eur
vidutinis neįgalumo lygissunkus neįgalumo lygis
0,569,0
1,00138,0

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia, iki jiems nustatyto visiškos negalios termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės slaugos poreikį:

Bazinis dydis*Slaugos išlaidų  tikslinė kompensacija, Eur
visiška negalia
2,5345,00

*tikslinių kompensacijų bazinis dydis yra 138 eurų.

Teisė gauti tikslinę kompensaciją iki negalios, kuri buvo nustatyta iki 2005 m. birželio 30 d., arba specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio, kuris buvo nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d., termino pabaigos išsaugoma šiems asmenims:

  • neįgaliesiems, kuriems nustatytos negalios priežastis „nuo vaikystės“;
  • neįgaliesiems, pripažintiems tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenims, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios, iki jiems sukako 24 metai, padarinių neįgaliais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 26 metai;
  • 60 procentų ir daugiau darbingumo netekusiems asmenims, kuriems specialusis nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka;
  • senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems specialusis nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka.

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainėje www.spis.lt.  galima užsisakyti socialinės paramos paslaugą:

  • slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją

 

Įsidėmėtina tai, kad tikslinė kompensacija bus skiriama ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki prašymo ją skirti gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

 

Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas, I a.:

Vardas, pavardėPareigosKabinetasTelefonasElektroninis paštas
Ramunė DargienėSocialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė       103(8 440) 45578ramune.dargiene@skuodas.lt

 

Paskelbta: 18 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 12 liepos, 2022