Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimas

2023-02-15

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamas projektas

2019–2020 m. įgyvendinamas dvimetis Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo  lėšomis finansuojamas projektas, kuris apima maisto produktų ir asmens higienos prekių paskirstymą labiausiai skurstantiems asmenims bei papildančių priemonių įgyvendinimą. Projektas įgyvendinamas vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ nuostatomis.

Dėl paramos 2023 metams gali kreiptis Skuodo rajono gyventojai ir šeimos, kurių pajamos vienam asmeniui neviršija 1,5 VRP* –235,50 Eur per mėnesį. 

Parama gali būti skiriama ir kitais atvejais, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2,5 VRP (392,50 Eur) dydžių per mėnesį, įvertinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir kitas aplinkybes (sunkios ligos, nelaimės bei kitais atvejais ir t.t.).

*VRP- valstybės remiamos pajamos 157 Eur.

Daugiau informacijos rasite:

  • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymas NR.A1-503 „ Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ .
  • Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2019 m. sausio 23 d. įsakymas Nr.A1-68 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos maisto produktais ir (ar) asmens higienos priemonėmis teikimo Skuodo rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informuojame, kad Skuodo miesto gyventojai kreipiasi į Socialinės paramos skyrių (Vilniaus g.13-102, Skuodas) , o Skuodo rajono gyventojai į savo gyvenamosios vietos seniūniją.

Vardas, pavardė Pareigos Kabinetas Telefonas Elektroninis paštas
Vilma Simutienė Vyriausioji specialistė 102 (8440) 45579 [email protected]
Indrė Stasiulienė Vyriausioji specialistė 102 (8440) 45580 [email protected]
Laura Laivienė Socialinio darbo organizatorė Aleksandrijos seniūnija (8440) 76394 [email protected]
Sonata Mikuckienė Socialinio darbo organizatorė Barstyčių seniūnija (8440) 53409 [email protected]
Janina Jasmontienė Socialinio darbo organizatorė Ylakių seniūnija (8440) 57131 [email protected]
Alma Grigienė Socialinio darbo organizatorė Lenkimų seniūnija (8440) 73575 [email protected]
Rasa Ereminienė Socialinio darbo organizatorė Mosėdžio seniūnija (8440) 76268 [email protected]
Rima Milinskienė Socialinio darbo organizatorė Notėnų seniūnija (8440) 59874 [email protected]
Judita Giedrienė Socialinio darbo organizatorė Skuodo seniūnija (8440) 47483 [email protected]
Liuda Paulauskaitė Socialinio darbo organizatorė Šačių seniūnija (8440) 46623 [email protected]

 

Paskelbta: 7 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 15 vasario, 2023